facebook twitter flickr youtube Sindicacio

Menu:

Perfil al Facebook de Biel Barcelˇ

Comunicat de Campos pel Canvi (PSM-ENTESA-PSOE)

bielbarcelo | 23 Octubre, 2009 06:54

Normal 0 21

Els regidors de Campos pel Canvi – Joan Juan Pons, Guillem vidal Ollers i Mateu Burguera Oliver- i la resta de persones que integram aquesta coalició electoral, volem posar de manifest la nostra indignació davant el que és un absolut incompliment, per part d’Unió Mallorquina i de Guillem Ginard -batle de Campos- del pacte de govern acordat després de les eleccions municipals de 2007.

Normal 0 21

Pensàvem, i pensam encara, que les línies mestres de l’esmentat acord responien i reflectien fidelment els resultats electorals. Sabíem des d’un principi que entre Unió Mallorquina i Campos pel Canvi hi havia punts de discrepància -i també ho sabien els ciutadans- però tot això quedava en segon terme des del moment en què decidírem treballar conjuntament, profunditzant en els punts de coincidència (que eren molts) i sense fer senyera d’aquells que ens separaven i que, bàsicament, es podien resumir en un: el desacord sobre si s’havia de construir o no el camp de golf de son Baco i l’oferta complementària que l’acompanya.

 

El nostre era un pacte per sumar, un pacte que suposava  acabar amb anys de mals governs municipals i obria un ampli ventall d’expectatives. Va ser un pacte celebrat per  la gran majoria de campaners i campaneres, fins i tot molts propers al Partit Popular. Els ciutadans no ens haurien perdonat que haguéssim fet el contrari del que vàrem fer, les àrees de responsabilitat es varen repartir de manera equitativa i fins i tot els terminis fixats per compartir la batlia (dos anys i mig UM, un i mig CpC) responien a una simple operació aritmètica clara i justa.  El sentit comú s’havia imposat,  ningú tenia motius per sentir que havia hagut de cedir més del que hauria exigit si el resultat (5 regidors UM, 3 CpC) hagués estat a l’inrevés.

 

Al llarg d’aquests dos anys l’equip de govern havia treballat molt i sempre cercant el millor per a Campos i per als ciutadans del nostre municipi. S’havia arribat al punt que en alguns moments no se sabia qui era d’un o altre grup i creim que, tot i la mala situació econòmica del moment, s’anaven aconseguit resultats, potser no tot l’espectaculars que hauríem desitjat però en els fons positius i la il.lusió es mantenia.

 

Als darrers mesos alguna cosa va canviar, els excessos verbals del batle –especialment en quantitat- eren freqüents als distints mitjans i de determinats problemes del municipi en va fer una mena de croada personal. La situació va anar degenerant i en comptes d’arribar a les institucions que ens podien donar una mà –sempre li hem dit que s’aconseguia més amb mitja rialla que amb una dotzena de coces pel cul- només servien per adquirir un protagonisme que no anava més enllà de satisfer les orelles dels que el seguien esperonant i que es pensava més en la propera legislatura que no en l’actual.

 

Dijous 15 d’octubre, amb l’anunci del cessament de dos dels regidors de la nostra coalició, i divendres 16, amb la revocació efectiva dels seus càrrecs als regidors del PSM, el batle Guillem Ginard trencava de manera unilateral la relació signada amb una estreta de mans -com les barrines de tota la vida- amb el nostre cap de llista Joan Juan. La renúncia immediata, per part del regidor Mateu Burguera, va suposar reafirmar que Campos pel Canvi era una vertadera coalició i no una simple successió de sigles, va ser una decisió totalment voluntària i coherent que el fa mereixedor de tots els reconeixements atribuïbles a les persones que respecten la paraula compromesa.

 

Davant l’actuació, totalment desafortunada, del Batle de Campos i quan ja hem retirat les nostres pertinències de la Casa de la Vila volem fer algunes consideracions:

 

 1. Des del passat divendres som regidors sense càrrec de l’ajuntament de Campos i membres del grup municipal Campos pel Canvi. Acceptam la decisió presa pel batle, Guillem Ginard, tot i que no la compartim i la creim totalment injusta.
 2. Qualsevol compromís adquirit amb UM queda totalment anul.lat després de confirmar-se el cessament de dos dels nostres regidors i, en conseqüència, la ruptura del pacte de govern.
 3. Creim que la nova situació desletigima a Guillem Ginard ja que no gaudeix de cap de les condicions necessàries per ocupar la batlia: ni disposa de la majoria dels regidors ni va ser el grup més votat a les eleccions.
 4. La manera de conèixer el nostre cessament (a través dels mitjans de comunicació) és totalment fora de lloc i no respon a les mínimes formes ètiques exigibles en les relacions entre persones. Fins a les 15’30 treballàrem junts i a les 19’30 un periodista ens informava que mitjançant una nota de premsa se’ls comunicava que seríem cessats.
 5. En el decret de batlia no s’especifica el motiu del nostre cessament, hem demanat que s’inclogui però fins ara no s’ha fet. Diu que va ser per l’actitud de Gabriel Barceló (BLOC) durant les negociacions entre PSOE, UM i BLOC per resoldre la crisi provocada per la renúncia dels membres d’UM al Consell de Mallorca. A les esmentades negociacions, almanco a part d’elles, hi ha participat Guillem Ginard però cap altra persona del nostre ajuntament. No hi trobam cap més correlació que compartir unes idees (que no totes) i no és propi d’una societat democràtica del segle XXI perseguir algú pel que pugui pensar. Si Guillem Ginard volia castigar els membres del PSM també es va equivocar, encara que només sigui una anècdota cal dir que Guillem Vidal mai no ha estat afilialt al PSM. En qualsevol cas Joan Juan i Guillem Vidal són les úniques víctimes d’una crisi que absolutament res tenia a veure amb Campos, una altra cosa és que llavors es fes un frit i bullit de tot.
 6. També s’ha fet referència a la pèrdua de confiança i a la poca feina que fèiem els regidors cessats i de cap de les maneres podem acceptar aquest retret, altres coses no haurem fet però feina i dedicació tota la possible i un poc més i això ho saben els membres de l’equip de govern que ara ens fa fora.
 7. No creim que el motiu sigui la nostra postura en relació al camp de golf de son Baco, de ser així ja ens haurien d’haver cessat el passat mes de març quan es va aprovar (amb els nostres vots en contra) la moció d’Unió Mallorquina 10+1 propostes... De totes maneres el que nosaltres pensàvem se sabia abans d’arribar a cap acord i sempre s’hagués pogut optar per pactar amb el PP o deixar la batlia en mans de Margalida Ginard com a cap de llista del partit més votat.
 8. No sabem en quina mesura però pensam, com molts d’altres campaners i campaneres, que una de les raons que ha motivat la decissió és el punt de l’acord de govern que fa referència al traspàs de la batlia a finals d’any. Fa mesos que hi havia provocacions per entrar en un debat mediàtic que sempre hem rebutjat i més d’una vegada havíem comentat al batle que la llengua ja ens feia mal de no parlar però seguíem creient en el pacte i preferíem callar, pensàvem que el canvi de batlia i la manera distinta d’actuar i de ser de Joan Juan (afegit al que ja s’havia pogut veure) seria un nou alicient per a la ciutadania.
 9. Guillem Ginard ha volgut precipitar els esdeveniments, no havia fet una bona previsió de les conseqüències de la seva decisió i ara qui ho patirà serà el municipi en no tenir un equip de govern amb majoria i que haurà de negociar, almanco amb un dels grups de l’oposicio, cada punt que es sotmeti a la consideració del ple. Els pressupostos sense anar més lluny.
 10. Guillem Ginard diu que actúa seguint el dictat del Comité Local d’UM Campos i amb l’acord unànime de l’assemblea de militants, no ho dubtam, el que tampoc no es pot negar és que la decisió final és seva i qui signa el decret és ell, són circumstàncies que van amb el càrrec.
 11. Campos pel Canvi no farà el més mínim intent per promoure una moció de censura ni escoltarà cap proposta en aquest sentit, tampoc no tenim la més mínima constància que aquesta sigui la intenció del Partit Popular, però per si de cas.
 12. Guillem Ginard ha dit als mitjans de comunicació que tenim les portes obertes si feim no sé què, a nosaltres no ens ha dit absolutament res semblant i és evident que no són temes a tractar a través de la premsa. Fins ara l’única porta que hem vist oberta és la que han fet servir per fer-nos fora. En qualsevol cas i quan encara no fa ni una setmana del cessament no tendria sentit, tot és massa recent per prendre decisions i per contribuir a dignificar la política es necessita serietat.
 13. La revocació dels càrrecs als regidors suposarà que cessin els càrrecs de confiança, és una simple qüestió de coherència política i de dignitat personal.
 14. Campos pel Canvi renunciarà a la presidència de la Mancomunitat Migjorn, seria incongruent no fer-ho, no es pot deixar de merèixer la confiança en nosaltres en una institució sí i en l’altra no.
 15. No acceptam de cap de les maneres que es digui que no hem fet res per Campos o que si hem fet és en negatiu. Alguns dels nostres regidors duen vàries legislatures a la Sala i basta recórrer a les actes per tenir-ne constància, però parlant només d’aquesta legislatura volem dir que a les 10+1 propostes d’UM, de les quals en vàrem votar 10 a favor (tres amb puntualitzacions: Art’s, Banys de la Font Santa i Polígon industrial) n’hi vàrem afegir altres 14 que mai no s’han volgut ni esmentar però que hi són i talment consten a l’acta 3 de 19 de març:

 

1.      Reclamar a les institucions competents, en cada cas, el suport econòmic i material i/o els recursos humans necessaris per poder afrontar la neteja, la vigilància i el manteniment de les platges a la propera temporada d’estiu i aconseguir el compromís d’arribar a una solució definitiva per al futur.

 

2.      Disposar dels policies turístics suficients d’acord al volum de visitants que suporta el litoral i les zones turístiques campaneres.

 

3.      Emprendre, de manera coordinada, mesures per facilitar l’accés i l’aparcament a les zones de ses Covetes, es Trenc i sa Ràpita. Davant la immediatesa de la temporada turística que pel proper estiu siguin provisionals si les mesures definitives són impossibles per la manca de temps.

 

4.      Completar l’horari d’atenció sanitària a sa Ràpita durant l’estiu i que al manco es pugui disposar d’un servei permanent d’infermeria.

 

5.      Millorar la ruta cicloturística existent (es podria condicionar la Quintana de can Gralla com a zona d’aturada i esbarjo) i preveure la futura ampliació de la mateixa a nous camins.

 

6.       Obres de reforma de l’escola del Palmer com a centre d’interpretació avançat del futur Parc del Trenc-Salobrar i com a camp d’aprenentatge de primer ordre.

 

7.      Avançar en el calendari previst les obres de millora de la carretera que uneix Campos i Llucmajor, seria una mesura que evitaria la possibilitat d’una futura arribada de l’autopista a Campos.

 

8.      Reclamar la col,laboració en el manteniment de les distintes xarxes d’aigua potable del municipi, cercar fórmules que permetin avançar unes obres imprescindibles i que suposen la pèrdua d’una gran quantitat d’aigua molt per sobre del que és assumible econòmicament i medioambiental.

 

9.      Reclamar el suport decidit dels organismes competents al foravila campaner i assegurar la seva subsistència com a activitat econòmica autosuficient i per garantir l’ús original del sòl rústic.

 

10. Suport en la redacció del Pla General de Campos, aquest document ha de ser el pal de paller del Campos del futur, el document guia del Campos que volem i el punt i final de dècades d’incerteses i inseguretats urbanístiques de tota mena.

 

11. Iniciar els tràmits per dur endavant un ambiciós projecte de reforma del Convent dels Mínims i de tota la seva àrea d’influència. Aquesta reforma, al marge de garantir la total rehabilitació de les dependències, permetria disposar d’espais per poder descentralitzar serveis tradicionalment ubicats a Palma, servir de Centre d’Interpretació del Parc del Salobrar i del món rural campaner, oferir un espai per a fires i mostres, etc, etc. La coparticipació de diferents administracions (Consell, govern, Estat) facilitaria la disponibilitat de recursos i seria una passa molt important en la recuperació del centre històric campaner.

 

12. Iniciar els tràmits per aconseguir la declaració de Parc Natural de la zona del Trenc-Salobrar. S’haurà de facilitar la participació dels distints propietaris i ubicar-hi les explotacions i negocis existents (sa Barrala, Banys de la Font Santa, Salinera...) incloure al projecte el nucli de ses Covetes i l’eliminació dels apartaments (quan sigui el moment).

 

13. Aconseguir la construcció a Campos d’un futur hospital comarcal i que ja es pogués incloure al futur Pla General. És un projecte que, una vegada aconseguit i fins i tot abans de la seva construcció podria servir d’estimul professional i d’atractiu per a distintes empreses de serveis.

 

14. Plantejar la possibilitat de fer arribar el tren a Campos com a part d’un projecte més ambiciós del Migjorn de l’illa.

 

 1. Campos pel Canvi vol agrair als campaners i campaneres les moltíssimes mostres de suport manifestades aquests darrers dies davant una decissió totalment desafortunada, sorprenent i fora de lloc, que fuig del sentit comú i  redueix el valor de la paraula compromesa a la més mínima expressió.
 2. Les persones que forman part de Campos pel Canvi, i de manera especial els tres regidors, reiteram tots i cada un dels compromisos contrets amb el poble i amb els ciutadans. Al govern (fins ara) i a l’oposició (des d’ara) seguirem fent la nostra tasca  de la millor manera possible i si no és així teniu tot el dret del món a exigir-nos-ho.

 

Campos, dimarts 20 d’octubre de 2009

Categoria: General. Comentaris: (30). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent
« Comentari posterior | Comentari anterior »

Comparteix