facebook twitter flickr youtube Sindicacio

Menu:

Perfil al Facebook de Biel Barcelˇ

La mem˛ria hist˛rica al plenari d'avui

bielbarcelo | 20 Octubre, 2009 09:48

El plenari d'avui debat sobre l'aplicació de la LLei de memòria històrica a proposta del grup parlamentari del Bloc per Mallorca i PSM-Verds. L’exposició de motius de la Llei 52/2007 diu: “... queden encara iniciatives per adoptar  per a donar per complerta i definitiva resposta a les demandes d’aquests ciutadans, plantejades tant en l’àmbit parlamentari com per distintes associacions cíviques. Es tracta de peticions legítimes i justes, que la nostra democràcia, apel·lant de nou al seu esperit fundacional de concòrdia, i en el marc de la Constitució, no pot deixar d’atendre.” I afegeix: “És l’hora, així, que la democràcia espanyola i les generacions vives que avui en gaudeixen, honorin  i recuperin per sempre a tots els que directament varen patir les injustícies i greuges produïts, per uns o altres motius polítics o ideològics o de creences religioses, en aquells dolorosos períodes de la nostra història. Sense dubtes, als qui van morir. A ells, i a les seves famílies.” Les incidències processals en l’autorització d’exhumacions de determinades fosses comunes, han deixat palès que ni la Llei 52/2007, ni el Real Decret 1791/2008, de 3 de novembre, sobre la declaració de reparació i reconeixement personal a qui patiren persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura, no ha dotat d’instruments legals eficaços als seus familiars per fer realitat el seu legítim desig: trobar les restes dels seus familiars i oferir-los un comiat digne. Si aquestes “peticions legítimes i justes”  no són ateses per l’Estat, la llei esdevé insuficientDe fet, pel que fa a la localització i identificació de les víctimes (incloses les exhumacions necessàries), la llei 52/07 redueix el paper de l’Administració a oferir la col·laboració als particulars. Però si l’Estat va ser responsable del crims, correspon a l’Estat la seva reparació, en la mesura que sigui possible. D’altra banda, la complexitat de la localització de les fosses, la identificació de les restes i la seva possible exhumació, fa impossible la seva realització a càrrec dels familiars. Per assolir aquest objectiu de comprometre a les institucions de l’Estat en la seva responsabilitat.  Per tot això, el grup parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta al Ple la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI 1) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a aprovar un pla de localització i identificació de les persones desaparegudes violentament durant la Guerra Civil o la repressió política posterior.  2) El Pla inclourà la pràctica de les exhumacions que resultin necessàries, a càrrec de l’administració de l’Estat, en col·laboració amb totes les administracions públiques implicades, i establirà els procediments i condicions en què els descendents de les víctimes puguin recuperar les restes pel seu eventual trasllat.  3) Si escau, el Govern promourà les modificacions normatives que requereixi l’aprovació del pla de localització, recuperació i identificació de les víctimes.   

Categoria: General. Comentaris: (13). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent
« Comentari posterior | Comentari anterior »

Comparteix