facebook twitter flickr youtube Sindicacio

Menu:

Perfil al Facebook de Biel Barcelˇ

PREACORD D'AMPLIACIO DEL BLOC

bielbarcelo | 21 Marš, 2007 11:08

 
Reunits Gabriel Barceló Milta i Joana Lluïsa Mascaró Melià actuant en nom i representació del PSM-ENTESA NACIONALISTA DE MALLORCA, Eberhard Grosske Fiol i Miquel Àngel Llauger Rosselló actuant en nom i representació d'ALTERNATIVA Esquerra Unida-Els Verds, i Joan Lladó Binimelis actuant en nom i representació d'ESQUERRA REPUBLICANA, 

Tots es reconeixen mútuament la representació amb la qual compareixen i ACORDEN

 

1. ESQUERRA assumeix tots i cadascun dels punts de l'acord de constitució de la coalició BLOC PER MALLORCA signat amb anterioritat per part del PSM-Entesa Nacionalista i ALTERNATIVA Esquerra Unida-Els Verds amb els afegits i modificacions del present document.

2. Constituir una coalició electoral per a presentar-se, a les properes eleccions autonòmiques del proper mes de maig, a la circumscripció de Mallorca.

3. La denominació que s’utilitzarà a la papereta electoral serà: PSM-ENTESA NACIONALISTA  -  ALTERNATIVA                  ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS – ESQUERRA REPUBLICANA BLOC PER MALLORCA i la sigla que s'utilitzarà,         també a la papereta, serà:PSM-EN  -  ALTERNATIVA  EU-EV  -  ESQUERRA  (BLOC PER MALLORCA)

4. Constituir una Comissió de Seguiment, Coordinació i Direcció Política de la coalició electoral composada per 13 representant de les formacions, 5 per PSM-EN, 5 per ALTERNATIVA i 3 per ESQUERRA. Igualment s’incorporan 2 persones del col·lectiu  PROGRESSISTES PEL BLOC , que donen suport a la coalició. Aquest òrgan prendrà les decisions per consens. El mandat d’aquesta comissió es perllongarà durant tota la 7a legislatura (2007-2011).

5.   L’anagrama de la coalició que s’utilitzarà a la papereta inclourà els anagrames de les distintes forces polítiques que la integren.

6.   S’establiran preferentment els mateixos criteris establerts als punts 2, 3 i 4 pel que respecta a les llistes, a les paperetes i a la campanya electoral a les llistes que es puguin arribar a configurar a l’àmbit local.

7.  La capçalera de la llista al Parlament de les Illes Balears correspondrà al PSM-Entesa Nacionalista; la capçalera de la llista al Consell de Mallorca correspondrà al PSM-Entesa Nacionalista; la capçalera de la llista a l’Ajuntament de Palma, d'acord amb la decisió presa pels respectius òrgans competents, correspondrà a ALTERNATIVA Esquerra Unida-Els Verds. A Esquerra li correspondràn el 4t lloc a la llista del Consell de Mallorca i el 6è lloc a la Llista del Parlament de les Illes Balears. El quart lloc a l’Ajuntament de Palma serà una persona independent a proposta d’Esquerra. La configuració de la resta de la llista a tots els àmbits esmentats a aquest punt es durà a terme d’acord amb el pes polític de cada formació.

8.  En les eleccions locals en què les tres forces polítiques es presentin separadament o només es presenti una o dues de les forces polítiques, la participació en actes públics com a BLOC PER MALLORCA, l’ús de la denominació, l’anagrama o la imatge de la coalició, es farà per acord de totes les parts. Es respectaran els acords que ja s’hagin signat prèviament en aquest acord.

9.  Tot allò no previst en aquests acords o que pogués incórrer en contradiccions entre els dos documents serà decidit en una reunió de la Comissió de Seguiment, Coordinació i Direcció Política de la coalició electoral.

10.  Tots aquests acords  tendran validesa fins a la finalització de la setena legislatura (2007-2011). En el cas de l’avançament de les eleccions autonòmiques i municipals o per la convocatòria natural de les eleccions del 2011 s’hauran de tornar a negociar, si escau, les condicions d’aquesta coalició.

11. El present document annex d'incorporació d'Esquerra a la coalició entrarà en vigor a partir de la data de ratificació per part de les diferents forces polítiques integrants.

I en prova de conformitat, signen el present pacte de coalició a Palma, dia 21 de març de 2007

Categoria: General. Comentaris: (41). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent
« Comentari posterior | Comentari anterior »

Comparteix