facebook twitter flickr youtube Sindicacio

Menu:

Perfil al Facebook de Biel Barcelˇ

Bauzß proposa una reforma electoral que sempre el benefici´

bielbarcelo | 21 Maig, 2014 13:03

Vet aquí les al·legacions i propostes que presentam a la reforma de llei electoral de Bauzá a #ParlamentIB, una reforma oportunista i demagògica, que no respon al que una reforma electoral necessitaria: consens, millora de la representativitat, pluralitat, transparència i participació.

AL·LEGACIONS A L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 8/1986, DE 26 DE NOVEMBRE, ELECTORAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

 

1.- ÉS UNA REFORMA OPORTUNISTA

Plantejar ara a menys de 10 mesos de la convocatòria de les eleccions una important reforma de les regles del joc electoral només sembla respondre als interessos particulars del partit en el govern. Sobretot si es té en compte que al contrari del que es diu a l’exposició de motius, aquestes mesures suposen una alteració de les regles bàsiques del consens parlamentari amb què es va aprovar la Llei 8/1986.

2.- ÉS UNA PROPOSTA UNIFORMITZADORA I QUE REDUEIX LA PLURALITAT

Aquesta reforma pretén impedir o dificultar l’accés de determinades opcions polítiques al Parlament.

La pluralitat de la societat és molt gran. No es pot limitar a blanc o negre. Actualment un 20% dels electors que varen votar a les eleccions de 2011, no tenen representació en el Parlament. Qualsevol reforma electoral que es faci hauria de tenir com objectiu resoldre aquesta anomalia (per exemple rebaixant el percentatge necessari per entrar al Parlament). Enlloc d’això, la present proposta perpetua encara més aquesta situació.

Al Govern del Sr. Bauzá la pluralitat política li fa nosa, com li fa nosa tantes i tantes coses de Balears. El Govern del Sr. Bauzà pretén que això sigui com qualsevol província de Castella, l’irrita qualsevol anomalia nacional o  regional.

Però aquest és un país amb singularitat pròpia des de fa segles. Un país amb una història pròpia, amb llengüa pròpia, cultura pròpia, una economia pròpia i una singularitat geogràfica més que evident (som unes illes).

I per sobre de tot, som un poble amb voluntat de ser, amb decisió de futur. I el Parlament de les illes Balears ha de representar aquesta realitat.

3.- ÉS UNA PROPOSTA DEMAGÒGICA

La present proposta és demagògica, ja que conté un fort component populista contra la política. I avui per avui precisament hem de reivindicar la política.

No podem oblidar que el Parlament balear és on resideix la sobirania popular dels pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Hem de reivindicar la política entesa com servici públic, la política entesa com ocupar-se dels problemes de tothom, del que és comú entre tots.

En canvi la proposta de reducció de diputats, és una proposta amb un fort contingut antipolític (ERO en el Parlament se,n diu). Idò no, ara és el moment de reivindicar la política.

4.- ÉS UNA REFORMA QUE BENEFICIA ÚNICAMENT AL PP.

Si aplicam aquesta reforma als resultats electorals dels consells insulars i Parlament de les 4 darreres legislatures, es comprova que en cap cas, el PP perd cap de les majories que ha obtingut, i en canvi en alguns casos, conservaria majories que en el seu moment va perdre. És a dir, amb aquesta proposta el govern del PP, blinda les seves majories, més del que ja estan actualment amb l’aplicació de la regla d’Hondt.

Una regla d’Hondt que permet que un partit amb el 43% dels vots, obtengui un 55% de la representació parlamentària, una situació desproporcionada que hauria d’esmenar qualsevol proposta de reforma electoral, canviant la regla d’Hondt per altres sistemes més justs, com el mètode Sainte-Laguë, que s’apliquen en altres països democràtics.

5.- LA PROPOSTA DE REFORMA NO RESPECTA L’AUTONOMIA PARLAMENTÀRIA

Tot i que la pròpia exposició de motius surt a camí en aquesta crítica (“amb el respecte degut a l’autonomia del Parlament”, frase que demostra la mala consciència dels redactors), es tracta d’una reforma que surt del poder executiu i que està enviant un mandat al legislatiu de com s’ha de regular (“el legislatiu autonòmic no pot ser aliè a aquestes polítiques”, “el Parlament ha d’analitzar”, “es proposarà, si pertoca, una reforma del Reglament del Parlament”,...).

Les mínimes normes de respecte a l’autonomia parlamentària i a la divisió de poders, fan que una reforma així hauria de sortir dels propis grups parlamentaris, no del Consolat de Mar.

6.- L’APLICACIÓ DE MESURES DE CONTENCIÓ DE LA DESPESA PÚBLICA, COM A ÚNIC OBJECTIU DE LA REFORMA

La reforma electoral proposada no millora la representativitat i la pluralitat (al contrari, l’empitjora), no millora la transparència i no fa el sistema de distribució d’escons més just. L’objectiu únic de la reforma és la reducció de despeses com indica la pròpia exposició de motius. Si és així, és evident que es poden afrontar moltes maneres de reducció de despeses sense empitjorar la pluralitat política. Des del nostre grup hem fet diverses propostes aquesta mateixa legislatura, totes rebutjades per ara:

-          Que els consellers de Govern a més del seu sou no cobrin a la vegada dietes parlamentàries.

-          Que es limitin les dedicacions exclusives parlamentàries, sempre respectant la problemàtica insular i un mínim per grup que permeti fer la feina legislativa i de control al govern amb garanties.

-          Que els diputats i diputades que ja tenen una dedicació econòmica fora de la institució, no puguin tenir dedicació plena al Parlament.

-          Reducció de la despesa electoral, eliminant per exemple el mailing.

-          Revisió de l’anomenat nivell 33, que cobren els alts càrrecs de Govern i Parlament quan es reincorporen al seu lloc funcionarial.

-          Revisió de les despeses que fa el Parlament extralimitant les seves funcions i obligacions. Per exemple, subvencions a regates de vela i altres similars.

-          A més de totes les propostes que hem fet en relació a millorar els ingressos i reduir les despeses del Govern en general sense tocar els serveis públics bàsics que en tot cas han de millorar les prestacions.

És per tots els motius exposats, que sol·licitam la retirada del present avantprojecte de llei de modificació de la llei electoral.

 

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent
« Comentari posterior | Comentari anterior »

Comparteix