facebook twitter flickr youtube Sindicacio

Menu:

Perfil al Facebook de Biel Barcelˇ

A favor de l'educaciˇ i la nostra llengua

bielbarcelo | 07 Desembre, 2012 08:13

Davant el projecte de llei del ministre Wert, 28 entitats en representació dels sindicats, partits polítics, pares i mares, directors de centres, professors, estudiants i associacions cíviques i culturals signaren el següent Manifest:

DECLARACIÓ EN DEFENSA DE LA LLENGUA I D’UN MODEL EDUCATIU PROPI


La darrera proposta del ministre Wert suposa una agressió clara al model educatiu vigent a les Illes Balears i a la resta de comunitats autònomes amb llengua pròpia al llarg de les darreres dècades. Un model educatiu centrat en les competències autonòmiques a l’hora de fixar una bona part dels continguts curriculars i en un sistema que garanteix la competència lingüística i comunicativa de les dues llengües oficials al nostre alumnat.
S’intensifica la recentralització per part de l’estat i, per tant, les comunitats autònomes perden poder de decisió a l’hora de fixar els continguts que fan referència al coneixement més proper del nostre entorn físic, patrimonial, lingüístic i cultural. La reforma és recentralitzadora i suposa un atac molt fort a un model propi d’escola basat en l’arrelament a l’entorn i a una gestió adequada d’unes competències educatives pròpies que ara queden molt malmeses.
Les diferents proves, informes i avaluacions de diagnòstic que s’han fet, tant per part de
l’IAQSE com per part d’altres entitats, han posat de manifest que el sistema vigent actual de fer l’aprenentatge d’una manera majoritària en la llengua pròpia possibilita una bona adquisició de les competències en llengua castellana, fins i tot amb uns resultats millors que altres territoris de l’estat espanyol monolingües en castellà.
L’embranzida estatal contra la presència del català a les aules pretén donar un cop mortal a la llengua catalana, pilar de la cohesió social que el model educatiu vigent ha garantit fins ara, i ha fet dels centres escolars espais de convivència, de respecte i de trobada de la diversitat. Si des del Ministeri s’obri la porta a la possibilitat de finançar amb doblers públics escoles privades per als fills d’aquelles famílies que volen rebre un ensenyament exclusivament en
castellà, ens trobarem amb una segregació molt preocupant dels alumnes de les nostres illes, que seran separats en funció de la llengua elegida pels pares, cosa que estronca d’arrel els àmbits de convivència de què hem gaudit fins ara.
Per altra banda, tampoc entenem que en un moment tan dur de retalls i amb un nivell de
deute enorme, tant amb els centres públics com amb els concertats, les administracions
autonòmiques hagin d’assumir una despesa per a una demanda que, a la nostra comunitat autònoma, és del tot irrellevant.
Reclamam que no es trenqui el consens majoritari expressat per la majoria dels agents de la comunitat educativa i de la societat civil en qüestions de l’ensenyament en català, la llengua i cultura pròpies de les Illes Balears.
Demanam al Govern de les Illes Balears i als nostres diputats al Congrés que defensin els
interessos de les Illes Balears i que no permetin la invasió de competències, tant educatives
com lingüístiques, que l’avantprojecte contempla i que menysprea l’Estatut d’Autonomia.

 ORGANITZACIONS ASSISTENTS A LA LECTURA DE LA
DECLARACIÓ EN DEFENSA DE LA LLENGUA I DEL MODEL
EDUCATIU PROPI:


STEI-i
UGT
CCOO
ANPE
OCB
Associació cultural Albopàs
Associació cultural Glosadors de Mallorca
FADAE Balears (Federació Autònoma d'Associacions d'Estudiants de
les Illes Balears)
IDEES (Associació d'Estudiants de les Illes Balears)
ADESMA (Associació de directors i directores d'Educació Secundària de
Mallorca)
ADIPMA (Associació de directors i directores de centres de primària de
Mallorca)
FAPA Mallorca (Federació de Pares i Mares d'Alumnes de Mallorca)
COAPA (Confederació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de
les Illes Balears)
Moviment d'Escoles Mallorquines
Assemblea de mestres i professors en català
Avançam
ERC
EU
PI
PSM-IV-ExM
PSIB-PSOE
Entesa d'Eivissa
PSM-Més per Menorca
Gent per Formentera
Antoni Pastor, Diputat no adscrit al Parlament de les Illes Balears
SPIB (Sindicat de Periodistes de les Illes Balears)
Joves de Mallorca per la Llengua
ANC Mallorca (Assemblea Nacional Catalana de Mallorca)

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent
« Comentari posterior | Comentari anterior »

Comparteix