facebook twitter flickr youtube Sindicacio

Menu:

Perfil al Facebook de Biel Barcelˇ

El Govern espanyol se'n riu dels ciutadans de Balears

bielbarcelo | 16 Octubre, 2012 10:56

Arrel del projecte de #PGE2013 queda demostrat el nul interès dels governs de Rajoy i Bauzà per les illes Balears. Us pas el debat a #ParlamentIB del passat 9 d'octubre sobre el tema:

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sr. President, l’anunci dels pressuposts generals de l’Estat per al 2013 ha estat una maçada important per a les Illes Balears; les Illes Balears veuen com els pressuposts del Sr. Rajoy van baixant les inversions directes a les Illes Balears, de 183 milions del 2011 passam als 143 del 2012 i dels 143 als 78 del 2013, els dos pressuposts, per tant, del Sr. Rajoy han estat absolutament desastrosos per a les Illes Balears. La mitjana per càpita, per habitant, és de 225 € i aquí n’arriben 71.Vostè va dir que eren uns pressuposts absolutament injusts per a les Illes Balears, però llavors, a continuació, l’endemà se’n va a Madrid i acota el cap davant el Sr. Rajoy. No és que siguin uns pressuposts injusts, és que se’n riuen de nosaltres, Sr.Bauzá, se’n riuen de nosaltres, és un greuge inacceptable.La pregunta és: què hi farà davant això?

 (Segueix)

Posted in General. Comentaris: (2). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

L'atur creix i el Govern segueix "out"

bielbarcelo | 02 Octubre, 2012 07:54

La recuperació econòmica que el PP va prometre no es veu per enlloc. Les dades d'atur de setembre a Balears tornen ser molt negatives: l'atur puja un 3,6% i arribam a les 77.677 persones aturades, un 2,12% més que l'any passat (això desprès d'una extraordinària temporada turística). Unes dades que accentuen encara més l'estacionalitat. Mes rera mes, les dades interanuals del Governs de Rajoy i Bauzà superen les dades d'atur de l'any anterior. Per enlloc es veu la tan venuda recuperació econòmica que el PP va prometre en temps electoral. Dramàtica la situació de moltes families amb tots els seus membres a l'atur, i amb poques perspectives de solució a curt o mig termini.

Ara, una vegada acabada la temporada turística, la situació que es preveu per aquesta tardor i hivern és molt preocupant, agreujada a més per les retallades en els sous dels "privilegiats" que tenen feina i les retallades en sanitat, prestacions socials i educació.

També són molt negatives les dades d'afiliacions a la Seguretat Social, que baixen en 13.447 persones respecte al mes passat i en 5.770 persones respecte a setembre de 2011.

I els PGE de 2013 no seran precisament una injecció econòmica per a les Balears. No es podrà crear ocupació a través de les inversions directes de l'Estat o a través de les inversions estatutàries (inversions en turisme, medi ambient, innovació i infraestructures de transport), atès que son els pressuposts que manco recursos destinen a les Balears dels darrers 20 anys.

Posted in General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

#Hihaalternatives

bielbarcelo | 27 Setembre, 2012 08:48

Al Ple de dimarts passat al #ParlamentIB es varen aprovar tota una sèrie de propostes econòmiques alternatives a les plantejades pel Govern de Rajoy (curiosament amb l’abstenció del PSOE a totes elles) a iniciativa de @PSM_IV_ExM:

1.- Major transparència i regulació bancària. S’han de mesurar les conseqüències que els rescats bancaris tenen sobre les famílies i plantejar que qualsevol reforma ha d’anar acompanyada de mesures a favor de les persones més necessitades. Les ajudes a les entitats financeres han d’anar condicionades a la major concessió de crèdits en condicions favorables a les famílies i pimes.

 (Segueix)

Posted in General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

Qui estima Mallorca no l'omple de fems

bielbarcelo | 25 Setembre, 2012 10:59

Vaig interpel·lar al president sobre la importació de residus europeus per cremar a Mallorca a través d'una esmena que el PP vol aprovar ara modificant el Pla de Residus. La seva resposta com sempre que noltros en som els culpables. Us pas el diari de sessions:

"EL SR. BARCELÓ I MILTA:Sr. President, dia 13 d’octubre de 2011, a proposta del grup de consellers del seu partit, es va aprovar en el ple del consell un acord que deia literalment: “el ple del consell acorda el compromís del Consell de Mallorca de no incinerar fems que no siguin de les Illes Balears”.Aquest estiu es veu que el consell ha canviat d’opinió i vostès hi han participat presentant una esmena a la Llei de mesures urgents que s’està tramitant en aquests moments en el Parlament, que a l’article 19 permet cremar residus provinents de fora de les Illes Balears.Quina opinió té el Sr. President de convertir Mallorca en el femer d’Europa?

 (Segueix)

Posted in General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

"Hay gente que se apunta al paro pero esperando que no le llamen para trabajar"

bielbarcelo | 14 Setembre, 2012 10:10

Arrel de les dades d'ocupació del passat mes d'agost us pas el debat de dimarts passat al ple del Parlament amb el president Bauzà, en què no nomès no rectifica el que pensa sobre els aturats, sinó que valora positivament les dades de l'atur amb 75000 desocupats en plena temporada turística (com mai havíem tengut).

"EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. President, aquest mes d’agost, en plena temporada turística, en una temporada turística que, a més, tothom valora molt positivament, hem tengut la xifra rècord d’aturats el mes d’agost, 75.000 persones a l’atur; això significa un 5% més que fa un any i, a més, s’hi ha d’afegir que hi ha una disminució de l’1,5% dels afiliats a la Seguretat Social.

Com valora el president aquestes xifres?

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sr. President, moltes gràcies, Sr. Barceló.

Doncs miri, Sr. Barceló, les dades són interpretables: hi ha qui veu la botella mig buida i qui veu la botella mig plena; jo som del costat, estic al costat dels optimistes, però ho dic amb fonament. Per exemple, Sr. Barceló, vostè ha obviat dir que durant el mes d’agost hi ha hagut més persones que han fet feina que en el mes de juliol, cosa que no passava des de feia 15 anys, i estic segur que tant vostè com jo estirem d’acord que és una notícia positiva.

La valoració no pot ser positiva, evidentment, perquè l’objectiu d’aquest govern és continuar fent feina perquè més persones trobin feina. Però miri, li puc assegurar que és una cosa que no passarà en dos dies, nosaltres hem dit que hi ha una borsa d’atur estructural, que no hi ha miracles, que no es pot fer del matí a l’horabaixa, però sí que és una realitat que les coses canvien amb millors notícies.

Moltes gràcies, Sr. Barceló.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sr. President, vostè aquest estiu va tenir unes declaracions molt desafortunades, que jo sàpiga, a més, no les ha rectificat i que jo consider que és un insult per a les persones que són a l’atur; va dir textualment: “Hay gente que se apunta al paro, pero esperando que no la llamen para trabajar”. Així no m’estranya per tant que vostè miri, que es quedi amb l’anècdota de 500 persones més, de juliol a agost i no amb les 75.000 rècord del mes d’agost històric.I així tampoc no m’estranya que el darrer trimestre del 2011, amb pressupost ja seu, es retirassin, s’anul·lassin partides per valor de 2.300.000 euros, destinades a desocupats al SOIB.

Vostè diu que anam bé, vostè diu que vol ser optimista, i així ho va dir la setmana passada a una roda de premsa, però jo vull posar les dades damunt la taula: les dades són que del total de contractes que es varen fer el mes d’agost, el 70% varen ser de menys de tres mesos, això vol dir que parlam de gent que d’aquí poc tornarà ser a l’atur.

Parlam que han baixat els autònoms, ha baixat la producció industrial un 5,7%; tenim hotels que anuncien que si s’anul·la el programa de l’IMSERSO, aquest hivern tancaran; el producte interior brut el segon trimestre ha estat negatiu. Sr. Bauzá, amb aquestes dades no hi ha motius per ser massa optimistes, amb aquestes dades és necessari que vostè convoqui ja un debat de política general per tal de tractar entre tots aquesta situació. I li oferim la possibilitat de parlar, si hi ha diàleg estam disposats que hi hagi propostes en positiu, si ha de ser un paperot, si ha de ser un rodillo, evidentment no compti amb nosaltres.

 (Segueix)

Posted in General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

#Hihaalternatives

bielbarcelo | 27 Juliol, 2012 10:42

L’aprovació per part del govern de l’Estat, entre d’altres mesures, del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, entre les quals es compten la pujada de l’IVA, la suspensió de la paga extra de Nadal als treballadors públics, la retallada de les prestacions per atur, així com altres mesures anunciades pel govern central com la supressió d’un 30 per cent de regidors dels ajuntaments, són un frau democràtic, un atac a la democràcia i a l’estat social de dret. Amb aquestes mesures els rics seran més rics, hi haurà un augment considerable de la pobresa, la classe mitjana es reduirà encara més i es perjudica considerablement tot el teixit de petita i mitjana empresa.
 (Segueix)

Posted in General. Comentaris: (2). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

El major atac a l'Estat de dret i a l'Estat social

bielbarcelo | 11 Juliol, 2012 15:15

Les mesures anunciades avui per Rajoy son de fet molt semblants a les que Estats intervenguts com Grècia o Portugal varen prendre molt abans. Son també una continuació d'aquelles mesures que el 2010 va adoptar el govern de ZP.

Son mesures que carreguen una vegada més el cost de les retallades damunt els col·lectius més febles. Classes mitges, treballadors públics, aturats i ajuntaments pagaran els plats romputs. També hem d'afegir les mesures sobre els dependents i sobres les jubilacions.

Mesures que provocaran una important recessió, un empobriment de les classes mitges i que dificultaran encara més la sortida de la crisi econòmica. No hi ha ni una sola mesura d'estímul econòmic.

A més, totes aquestes mesures posen en evidència l'engany electoral de Rajoy que va prometre baixades d'imposts, que no tocaria el sou dels treballadors públics, que crearia ocupacíó i que prendria mesures que durien a la recuperació econòmica. Ha passat tot el contrari.

No trobam mesures sobre els que més tenen, ni sobre Defensa, ni sobre la Casa Reial,... Els més rics tenen amnistia fiscal, hi ha doblers per tapar la mala gestió de Bankia i altres bancs,... però el ciutadà ha de pagar més pels productes, i els funcionaris es queden sense paga de Nadal (cosa que disminuirà el consum i acabarà perjudicant al comerç, restauració i altres sectors econòmics). Rajoy no s'ha atrevit a una reforma fiscal profunda que implanti una major progressivitat, que gravi les transaccions financeres internacionals i que apliqui una fiscalitat mediambiental. Tampoc ataca amb decissió el frau fiscal (al contrari, l'ha incentivat).

Ataca als ajuntaments, ataca la representació plural dels municipis i en canvi potencia les diputacions provincials, que juntament amb el Senat podrien desaparèixer.

No es plantegen inversions per estimular l'innovació i la recerca, lleva ajudes per a les polítiques d'ocupació, ataca la representació dels treballadors, l'allargament de l'edat de jubilació serà abans, lleva prestacions als aturats, i disminueix les ajudes a la dependència,....

Ha estat en definitiva covard amb els poderosos (amnistia fiscal i no posa impost damunt grans fortunes), fort amb els més febles, infidel a les seves promeses (recordau quan deia que baixaria els imposts), mentider(recordau quan deia que el rescat europeu nomès tendria cost pels bancs, no pels ciutadans) i ens duu a una pobresa com feia anys que no es veia.

Posted in General. Comentaris: (1). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

RESCATEM PERSONES, ENCARA HI SOM ATEMPS

bielbarcelo | 04 Juliol, 2012 16:00

Article que publica avui el DM:

Els qui ens governen (a Europa) tenen milers de milions d’euros per rescatar els bancs que han provocat la crisi amb una gestió especulativa i irresponsable, però no es preocupen per rescatar les persones que no tenen feina, els qui no poden pagar les hipoteques, els malalts, les famílies que no arriben a finals de mes... 

Els qui ens governen (a Espanya) primer deien que no necessitàvem cap ajuda. Després negaven el rescat i afirmaven que havien pressionat durament per aconseguir un no-rescat que es limitàs als bancs, que serà positiu perquè no afectarà al deute públic. Ara diuen que el rescat és "tremendamente dañino" perquè sí afectarà al deute públic. Està per veure què en diuen, finalment, la troica i els homes de negre, que seran els qui "posaran ordre" davant aquest desgavell del govern espanyol. Que Déu ens agafi confessats.

 (Segueix)

Posted in General. Comentaris: (1). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 55 56 57  SegŘent»