facebook twitter flickr youtube Sindicacio

Menu:

Perfil al Facebook de Biel Barcelˇ

#Hihaalternatives

bielbarcelo | 27 Setembre, 2012 08:48

Al Ple de dimarts passat al #ParlamentIB es varen aprovar tota una sèrie de propostes econòmiques alternatives a les plantejades pel Govern de Rajoy (curiosament amb l’abstenció del PSOE a totes elles) a iniciativa de @PSM_IV_ExM:

1.- Major transparència i regulació bancària. S’han de mesurar les conseqüències que els rescats bancaris tenen sobre les famílies i plantejar que qualsevol reforma ha d’anar acompanyada de mesures a favor de les persones més necessitades. Les ajudes a les entitats financeres han d’anar condicionades a la major concessió de crèdits en condicions favorables a les famílies i pimes.

 (Segueix)

Posted in General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

Qui estima Mallorca no l'omple de fems

bielbarcelo | 25 Setembre, 2012 10:59

Vaig interpel·lar al president sobre la importació de residus europeus per cremar a Mallorca a través d'una esmena que el PP vol aprovar ara modificant el Pla de Residus. La seva resposta com sempre que noltros en som els culpables. Us pas el diari de sessions:

"EL SR. BARCELÓ I MILTA:Sr. President, dia 13 d’octubre de 2011, a proposta del grup de consellers del seu partit, es va aprovar en el ple del consell un acord que deia literalment: “el ple del consell acorda el compromís del Consell de Mallorca de no incinerar fems que no siguin de les Illes Balears”.Aquest estiu es veu que el consell ha canviat d’opinió i vostès hi han participat presentant una esmena a la Llei de mesures urgents que s’està tramitant en aquests moments en el Parlament, que a l’article 19 permet cremar residus provinents de fora de les Illes Balears.Quina opinió té el Sr. President de convertir Mallorca en el femer d’Europa?

 (Segueix)

Posted in General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

"Hay gente que se apunta al paro pero esperando que no le llamen para trabajar"

bielbarcelo | 14 Setembre, 2012 10:10

Arrel de les dades d'ocupació del passat mes d'agost us pas el debat de dimarts passat al ple del Parlament amb el president Bauzà, en què no nomès no rectifica el que pensa sobre els aturats, sinó que valora positivament les dades de l'atur amb 75000 desocupats en plena temporada turística (com mai havíem tengut).

"EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. President, aquest mes d’agost, en plena temporada turística, en una temporada turística que, a més, tothom valora molt positivament, hem tengut la xifra rècord d’aturats el mes d’agost, 75.000 persones a l’atur; això significa un 5% més que fa un any i, a més, s’hi ha d’afegir que hi ha una disminució de l’1,5% dels afiliats a la Seguretat Social.

Com valora el president aquestes xifres?

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sr. President, moltes gràcies, Sr. Barceló.

Doncs miri, Sr. Barceló, les dades són interpretables: hi ha qui veu la botella mig buida i qui veu la botella mig plena; jo som del costat, estic al costat dels optimistes, però ho dic amb fonament. Per exemple, Sr. Barceló, vostè ha obviat dir que durant el mes d’agost hi ha hagut més persones que han fet feina que en el mes de juliol, cosa que no passava des de feia 15 anys, i estic segur que tant vostè com jo estirem d’acord que és una notícia positiva.

La valoració no pot ser positiva, evidentment, perquè l’objectiu d’aquest govern és continuar fent feina perquè més persones trobin feina. Però miri, li puc assegurar que és una cosa que no passarà en dos dies, nosaltres hem dit que hi ha una borsa d’atur estructural, que no hi ha miracles, que no es pot fer del matí a l’horabaixa, però sí que és una realitat que les coses canvien amb millors notícies.

Moltes gràcies, Sr. Barceló.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sr. President, vostè aquest estiu va tenir unes declaracions molt desafortunades, que jo sàpiga, a més, no les ha rectificat i que jo consider que és un insult per a les persones que són a l’atur; va dir textualment: “Hay gente que se apunta al paro, pero esperando que no la llamen para trabajar”. Així no m’estranya per tant que vostè miri, que es quedi amb l’anècdota de 500 persones més, de juliol a agost i no amb les 75.000 rècord del mes d’agost històric.I així tampoc no m’estranya que el darrer trimestre del 2011, amb pressupost ja seu, es retirassin, s’anul·lassin partides per valor de 2.300.000 euros, destinades a desocupats al SOIB.

Vostè diu que anam bé, vostè diu que vol ser optimista, i així ho va dir la setmana passada a una roda de premsa, però jo vull posar les dades damunt la taula: les dades són que del total de contractes que es varen fer el mes d’agost, el 70% varen ser de menys de tres mesos, això vol dir que parlam de gent que d’aquí poc tornarà ser a l’atur.

Parlam que han baixat els autònoms, ha baixat la producció industrial un 5,7%; tenim hotels que anuncien que si s’anul·la el programa de l’IMSERSO, aquest hivern tancaran; el producte interior brut el segon trimestre ha estat negatiu. Sr. Bauzá, amb aquestes dades no hi ha motius per ser massa optimistes, amb aquestes dades és necessari que vostè convoqui ja un debat de política general per tal de tractar entre tots aquesta situació. I li oferim la possibilitat de parlar, si hi ha diàleg estam disposats que hi hagi propostes en positiu, si ha de ser un paperot, si ha de ser un rodillo, evidentment no compti amb nosaltres.

 (Segueix)

Posted in General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent