facebook twitter flickr youtube Sindicacio

Menu:

Perfil al Facebook de Biel Barcelˇ

La pujada d'imposts de ZP no serÓ bona per a les illes Balears

bielbarcelo | 27 Setembre, 2009 07:34

Molts de governs del món s'estan plantejant les pujades d'imposts com a mesura per a fer front a la despesa pública necessària en temps de crisi. La possibilitat que serveis públics bàsics es vegin afectats per la devallada d'ingressos obliga a com a mínim estudiar aquesta pujada. Des del nostre punt de vista si es pren una decisió d'aquest tipus no ha d'afectar als sector productius (que al contrari, ara necessiten incentius) ni a les persones amb rendes mitges o més baixes. Per tant fiscalitat per a les rendes més altes. També s'ha d'apostar per la fiscalitat del futur: la mediambiental o ecológica.

Les mesures del govern espanyol no compleixen cap d'aquests requisits. La fiscalitat ecològica ni hi és ni l'esperam. La pujada de l'IVA no discrimina entre rendes altes i baixes (i perjudica clarament a les més baixes), a més del perjudici que pot tenir en el cas de les illes Balears en el sector turístic, que en el moment actual pot perdre competitivitat amb aquesta pujada impositiva. En general, la pujada de l'IVA pot recupercutir en una davallada del consum, precisament quan la sortida de la crisi requereix de mesures que l'incentivin.

També el govern socialista tornarà enrera la devolució dels 400 € de l'IRPF, que fou una mesura proposada com a promesa electoral a les passades eleccions generals i que consider un error per la seva discutible utilitat social. En tot cas, tornar enrera aquesta mesura és una mostra de la política econòmica tan erràtica del govern ZP.

En el costat positiu, la rebaixa de l'impost de Societats per a les petites i mitjanes empreses. Aquesta mesura sí que pot ajudar a incentivar aquest sector.

Sobta que els socialistes espanyols facin unes pujades d'imposts tan simplistes, amb l'únic objectiu de recaptar, quan podrien haver optat per canvis en la fiscalitat que cercassin objectius socials o mediambientals. I en canvi aqui els socialistes ens recriminen les nostres propostes que anaven precisament en aquest sentit: gravar les rendes més altes i fiscalitat ecològica, per aconseguir majors ingressos que ens permetessin continuar amb polítiques socials, educatives, de salut o de transport públic.

Posted in General. Comentaris: (19). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

El Parlament en contra de l'extracciˇ d'arena de Banyalbufar que preten la Delegaciˇ de Costes

bielbarcelo | 24 Setembre, 2009 15:09

La cambra també rebutja, a iniciativa del BLOC, els “atacs als drets lingüístics” davant el silenci de Ramon Socias, i la proposta de Tomeu Vicens contra el tren-tram de Manacor

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat per unanimitat una proposta de resolució presentada pel grup parlamentari del BLOC i PSM-Verds amb la qual “insta el Ministeri de Medi Ambient a no utilitzar arena procedent del litoral de Banyalbufar per a la regeneració de la platja de Cala Agulla”, desautoritzant així el projecte impulsat per la Demarcació de Costes que preveu l’extracció de fins a 120.000 metres cúbics d’arena de l’àrea marina situada davant la Serra de Tramuntana. Cal recordar que el BLOC ja ha presentat al·legacions a aquest projecte.

D’altra banda, el Parlament també ha aprovat, en aquest cas amb els vots favorables de la majoria progressista i nacionalista, una proposta de resolució presentada pel BLOC amb la qual “rebutja qualsevol atac als drets lingüístics dels ciutadans i reafirma la seva voluntat de fer acomplir l’Estatut i la Llei de Normalització Lingüística pel que fa al dret a adreçar-se a qualsevol funcionari públic, a les Illes Balears, en llengua catalana”. Cal apuntar que el portaveu parlamentari de la formació, Biel Barceló, va fer esment a aquesta qüestió en la seva intervenció en el debat de política general, on va recordar que el delegat del Govern espanyol, Ramon Socias, encara no havia donat explicacions pels darrers casos d’agressions per motius lingüístics protagonitzades per membres de les forces de seguretat de l’Estat.

El Parlament ha aprovat avui les 18 propostes de resolució del BLOC i PSM-Verds. La discussió i votació de les propostes de resolució presentades pels diferents grups parlamentaris tanca el debat de política general que havia començat el passat dimarts.

També cal destacar que la proposta presentada per l’encara diputat Bartomeu Vicens (grup mixt) en què proposava l’aturada del projecte de tren-tram entre Manacor i Artà i demanava el suport del Parlament a una consulta popular sobre el traçat ferroviari a Manacor ha estat rebutjada (només ha comptat amb un vot a favor: el seu).

Posted in General. Comentaris: (8). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

DEBAT DE POLITICA GENERAL

bielbarcelo | 23 Setembre, 2009 12:15

La meva intervenció:

Sres. Diputades.Srs. Diputats.Sr. President, no hi ha dubte que en el discurs d’ahir ens dibuixareu un escenari difícil, complicat, molt complicat. Una situació que ens costarà superar, un panorama que sens dubte podríem qualificar d’emergència. I és real, ben real.Tots sabem que no som els responsables de la crisi econòmica. No s’ha generat aquí, a les Illes, i tenim les possibilitats que tenim per ajudar a solucionar-la. Però està clar que l’excessiva dependència que el nostre model econòmic ha tengut de la bombolla immobiliària i de la construcció ha agreujat les conseqüències de la crisi. En tot cas, la nostra responsabilitat és fer tot el possible per frenar-la i perquè els seus efectes siguin  el menys dramàtics possibles. (Segueix)

Posted in General. Comentaris: (4). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

El TREN-TRAM DE MANACOR

bielbarcelo | 18 Setembre, 2009 07:38

Les informacions que han sortit aquests darrers dies poden haver donat la impressió a més d'un que s'ha aturat el projecte del tren-tram de Manacor-Artà. Declaracions d'alguns polítics d'UM hi han ajudat, i interpretacions en aquest sentit s'han donat molt. Però aquesta no es la realitat. El tren-tran no s'atura. Ni el Parlament de les illes Balears va aprovar res semblant en el plenari de dimarts passat (es va rebutjar la proposta del PP i UM va retirar la seva esmena), ni el Govern s'ho ha plantejat, ni forma part de cap pacte entre els partits que donam suport al Govern. Al contrari, Bloc-PSM-Verds, UM i PSOE varem acordar simplement que la Conselleria de Mobilitat convocaria una reunió informativa per explicar les alternatives (ja explicades i estudiades a fons, però alguns necessiten que s'expliquen encara més). Mentrestant no hi ha cap acord en el sentit d'aturar cap tramitació.

Tothom sap que només hi ha tres possibilitats per solucionar el pas per Manacor: una d'elles és soterrar (més de 2 anys els carrers de Manacor aixecats, negocis tancats, molesties, brutor, cost elevadíssim, grans dificultats tècniques per desviar serveis, crulls i tremolors a les finques del costat, a més del desbarat de soterrar un tramvia, cas únic en tot el món). No he sentit ningú defensar clarament aquesta opció assumint tots aquests desavantatges.Una altra opció, per defora de Manacor. Tampoc no he sentit defensar aquesta opció que significa milers de meters quadrats expropiats, finques xapades i propietats afectades sense justificació quan hi ha un trajecte que ja és propietat pública: el passeig del ferrocarril. I aquesta és l'altra opció. La lògica de fer pasar el tramvia per enmig de la ciutat, com passa a totes les ciutats del món. Connectant la ciutat, afavorint els negocis dels voltants, i amb un cost molt inferior. Manacor hi surt guanyant com a capital de la comarca. I el que hauria de fer el batle és exigir al Govern celeritat en el projecte, enlloc de fer el possible per retardar-lo. Les inversions seran molt bones per Manacor.

 

Posted in General. Comentaris: (17). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

EL PSM-EN TREBALLA PER AMPLIAR I MILLORAR LA XARXA FERROVI└RIA DE MALLORCA

bielbarcelo | 11 Setembre, 2009 15:57

La Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori, dirigida per Biel Vicens (PSM-Entesa Nacionalista), continua impulsant els projectes ferroviaris previstos en el Pacte de Govern, que es va marcar com a objectiu estratègic la potenciació del transport públic en el marc d’un nou model de mobilitat sostenible.  Pel que fa al projecte de línia fèrria entre sa Pobla i Alcúdia, finalment tant el PSOE com UM pensen renunciar a l’arribada del tren a Alcúdia, tot cedint a les pressions de les respectives agrupacions locals. Per tant, el Govern haurà de replantejar les inversions estatals a uns altres objectius ferroviaris. Davant d’aquest fet, des del PSM-EN volem dir que:  1.     El tren a Alcúdia era un punt clar dels acords de govern. La Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori ha realitzat els estudis tècnics, ambientals i de mobilitat necessaris per dur-lo a terme. 2.     S’ha realitzat un estudi rigorós i molt complet de totes les alternatives de traçat, que juntament amb altres estudis confirma que la manera més viable i racional de dur el tren a Alcúdia és pel corredor nord, amb molta diferència respecte del corredor sud que just permetria dur el tren fins es Fogueró (molt lluny i sense població resident) i que a més tendria un fort impacte ambiental sobre zones properes a s’Albufera i zones protegides. 3.     Mentre estigui gestionada pel PSM-EN, la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori no farà una línia de tren (pel sud) amb els informes tècnics i ambientals desfavorables i més encara quan s’ha demostrat tècnicament que hi ha una altra alternativa viable i molt millor (nord). Les infraestructures s’han de plantejar de manera correcta, transparent i d’acord amb els interessos generals. Ja tenim prou exemples de l’anterior legislatura de grans obres plantejades sense tenir en compte els interessos dels ciutadans i executades de manera desastrosa.  4.     La Conselleria de Mobilitat ha fet públics tots els estudis, treballs i avaluacions d’impacte ambiental de totes les alternatives. Com a mostra de màxima informació als ciutadans té penjats al seu lloc web tots els estudis i treballs sobre el tema. Això mai no s’havia fet a la legislatura passada i per cap gran infraestructura. Els estudis també han sortit a informació pública.  5.     El fet que l’Ajuntament d’Alcúdia i les forces polítiques del consistori (UM i PSOE, en el govern, i el PP, en l’oposició) vulguin renunciar al tren, encara que sigui temporalment (ajornar-lo), implica perdre una gran oportunitat ja que en aquests moments hi havia el finançament estatal garantit i els estudis finalitzats.  6.     Allò que seria injustificable és perdre el finançament de Madrid que tant ha costat aconseguir. Si PSOE i UM volen renunciar al tren a Alcúdia la responsabilitat de la Conselleria ha de ser lluitar per dur la inversió a una altra banda. Mallorca no es pot permetre el luxe de perdre importants inversions en matèria ferroviària després d’anys i anys de discriminació per part del govern estatal. 7.     El PSM-EN, a través de la Conselleria de Mobilitat, està treballant en: -         Reconduir la inversió, a través de negociacions amb el Ministeri de Foment, cap a l’electrificació de tota la xarxa actual de tren, és a dir, no únicament fins a Inca com estava previst, sinó també a Manacor i sa Pobla. I també completar encara més la modernització de la flota d’unitats mòbils (trens elèctrics), tallers i estacions.-         Es decidirà, conjuntament amb l’Ajuntament de sa Pobla, si és convenient fer la part del projecte del municipi de sa Pobla a fi de fer una part de traçat del tren, una nova estació (intermodal) i arreglar el tema de la circumval·lació. Això permetria deixar preparada la línia per prolongar-la posteriorment fins a Alcúdia i fer una important inversió al municipi de sa Pobla.   8.     Evidentment es produirà un retard significatiu en l’execució d’aquestes dues inversions, ja que s’ha treballat durant gairebé dos anys pel projecte d’Alcúdia. No obstant això, seran unes actuacions molt importants per Mallorca ja que tendrem tota la xarxa de tren, tren-tram i metro electrificada i comptarem amb noves i modernes unitats mòbils. 9.     El PSM-EN no ha renunciat mai a fer el tren a Alcúdia i sempre defensarà fer-ho per on sigui més viable, ambientalment més sostenible i més eficient des del punt de vista de mobilitat.  10.  El tren segueix essent un mitjà de transport tècnicament eficient, més sostenible ambientalment que no altres mitjans i amb índexs de seguretat molt elevats. A Mallorca cal apostar clarament per la potenciació del transport públic per carretera, però també per la diversificació del transport (tren, tramvia, transport no motoritzat, etc.), sobretot com a alternatives a l’ús del cotxe particular.  (Segueix)

Posted in General. Comentaris: (10). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

La campanya Vullvotar.cat supera les 3.000 adhesions en menys de 24 hores

bielbarcelo | 08 Setembre, 2009 08:22

Titular de Vilaweb: Felip Puig, Àngel Colom, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Biel Barceló, Enric Nomdedéu i Joan Carretero, entre els adherits

Vullvotar.cat, la campanya impulsada per VilaWeb en ocasió de la consulta d'Arenys de Munt per proclamar que tenim el dret de votar en tot moment sobre el nostre futur, ha superat ja les tres mil adherits. Entre aquests hi ha força representants de partits polítics, com ara els eurodiputats Oriol Junqueras (ERC) i Raül Romeva (ICV), Felip Puig i Àngel Colom (CiU), Enric Nomdedéu (BNV), Biel Barceló (PSM) i Joan Carretero (Reagrupament).

Aquests s'afegeixen al batlle d'Arenys de Munt, Carles Móra; al regidor de la CUP de la mateix població, Josep M. Ximenis; a l'actor Joel Joan; a l'economista Elisenda Paluzie; al president del Cercle d'Estudis Sobiranistes, Alfons López Tena; a l'historiador Jordi Bilbeny i a molts més

Per adherir-vos-hi, podeu omplir aquest formulari, perquè constin el vostre nom (o les vostre inicials) i la vostra comarca. En aquesta pàgina podeu veure la llista d'adhesions.

Posted in General. Comentaris: (12). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

DEMOCRACIA I PARTICIPACIO CIUTADANA HAN D'ANAR PLEGATS

bielbarcelo | 07 Setembre, 2009 06:00

Falta molt per aconseguir uns vertaders mecanismes de participació democràtica a l'Estat espanyol. En altres països les consultes populars estan molt ben regulades i són bastant habituals. A Espanya hi ha molta por a aquests tipus de consultes. Ho estam vegent recentment amb la consulta sobre la independència organitzada a Arenys de Munt prohibida per una jutgessa i criticada durament pel govern del PSOE.

Recordem les reaccions que va causar la proposta de l'ex-lehendakari Ibarretxe de fer una consulta sobre el futur del País Basc. Va esser profundament criticada i boicotejada, i finalment el govern basc va acabar abandonant la idea.

A les illes Balears hem proposat que es regulin aquestes consultes populars sense que els grans partits estatals hagin volgut donar el vist-i-plau fins ara.

Posted in General. Comentaris: (14). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

DELGADO INSULTA I MENYSPREA MALLORCA

bielbarcelo | 05 Setembre, 2009 10:06

N'hi ha que els encanta aquesta terra: els seus paisatges, platges, clima,... parlen meravelles de Mallorca, però els hi sobra una cosa: que tenguem una llengua pròpia, que tenguem una història amb institucions d'autogovern amb episodis com el Decret de Nova Planta o la guerra civil, que tenguem una cultura diferenciada de la castellana. No poden consentir que la llengua pròpia de les Balears no sigui l'espanyol.

Carlos Delgado, batle de Calvià és un d'aquests personatges. Com recull la galeria d'UH avui, a l'acte amb commemoració del desembarcament de Jaume I a santa Ponça (quina ironia, que aquest senyor celebri un dels actes de catalanitat d'aquesta terra), no es va aixecar quan va sonar l'himne de Mallorca. Un nou menyspreu a la nostra cultura, però també a tots els mallorquins i mallorquines. Aquest senyor pretén esborrar tot vestigi de la nostra cultura, de la nostra història i de la nostra llengua. Li sobren. Mallorca sense tots aquests afegits seria una terra perfecta per ell i gent com ell. Idò, no, senyor. Aqui estam orgullosos de tenir una llengua pròpia i de la nostra cultura.

Posted in General. Comentaris: (20). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent