facebook twitter flickr youtube Sindicacio

Menu:

Perfil al Facebook de Biel Barceló

UN PARELL DE COMENTARIS DE L'ACTUALITAT

bielbarcelo | 31 Gener, 2008 09:12

- De gran trascendència mediàtica i política la cimera espanyola-alemanya que es fa a Palma, i que farà coincidir a la canciller alemanya Angela Merkel i al president espanyol J.L. Rodríguez Zapatero. Ara bé, un comentari anecdòtic: l'enremellada de banderetes i escuts de la plaça de Cort i voltants sembla d'un provincianisme patètic més propi de Bienvenido mister Marshall.

- Mabel Cabrer fa de sibil.la i endevina qui se'n duu les obres de reparació del metro. Enhorabona, però el que hauria de fer és demanar perdò pel desastre deixat i agraïr als qui ara han d'arreglar la seva herència. Per altra banda, tampoc té molt de mèrit l'endevinada del PP: la guanyadora presentà la millor oferta, és una empresa de declarada solvència, i fa feina en altres comuntitats autònomes (algunes governades del PP). I un comentari de dolents que he sentit pel carrer: a quants de notaris va anar Mabel Cabrer?

- Un últim comentari: V. Grande diu que deixa d'invertir a Mallorca i culpa a l'esquerra radical. Crec que la política de protecció territorial és totalment necessària pel futur d'aquesta terra, i els promotors i constructors haurien d'esser els primers en entendre-ho. En una entrevista que vaig tenir amb ell, ja li vaig manifestar que una cosa era donar suport a noves instal·lacions esportives (un nou camp pel Mallorca, cómode, ben ubicat, fins i tot amb diversos serveis i pagat pel club, lògicament), i un altra donar suport a projectes de torres i noves urbanitzacions. Del primer en podem parlar, del segon no importa ni plantejar-ho.

Posted in General. Comentaris: (44). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

HA COMENÇAT LA SUBHASTA

bielbarcelo | 30 Gener, 2008 09:19

ZP promet un descompte de 400 euros a la declaració de L'IRPF si guanya. Rajoy promet 2.200.000 llocs de feina. El primer no explica perquè no ho ha fet fins ara mentre ha estat governant. El segon no explica com ho farà. El primer no explica amb quina finalitat, perquè aquest descompte, a quines mesures socials respon. El segon no explica amb quins doblers ho farà.

Es nomal en campanya i precampanya que els candidats prometin coses, i surtin amb propostes més o menys enginyoses. Però s'hauria de demanar un poc de seriositat a tothom i no caure en l'electoralisme barater. 

Posted in General. Comentaris: (48). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

NO TOTS ES PODRAN PRESENTAR

bielbarcelo | 29 Gener, 2008 16:41

El procès d'ilegalització d'ANV i PCTV (ben a prop de les eleccions, curiosament) està a punt de donar el seu fruit i aquestes formacions polítiques no es podran presentar a les pròximes generals. En canvi, sí que es va poder presentar el PCTV a les darreres eleccions basques. Què ha canviat amb aquest temps?

Sé que és un tema delicat, amb disparitat d'opinions, però si no es deixa participar aquestes partits, no estarem davant la comdemna d'unes idees polítiques? Amb aquesta decisió es podria estar vulnerant el pluralisme polític. D'aqui un temps segur que tendrem sentències del Tribunal de Justicia Europeu que ens treuran de dubtes.

De moment la ilegalització es basa en la relació d'aquestes formacions amb la ilegalitzada HB. És aquest un fonament jurídic suficient per la ilegalització? Jo en tenc els meus dubtes.

Tot això, no cal dir-ho, des de la meva total condemna de tota casta de violència. Sempre he tengut clar que el millor que podria fer ETA pel seu país seria desaparèixer. 

Posted in General. Comentaris: (57). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

SIGNAT L'ACORD D'UNITAT PER LES ILLES

bielbarcelo | 22 Gener, 2008 16:44

PLATAFORMA ELECTORALFEDERACIÓ PSM-ENTESA NACIONALISTA - UNIÓ MALLORQUINA – ESQUERRA REPUBLICANA - ENTESA PER MALLORCA – ELS VERDS DE MENORCA  REUNITS  Gabriel Barceló i Milta i Antònia Allès Pons per la Federació PSM-Entesa Nacionalista; Miquel Nadal Buades per Unió Mallorquina; Joan Lladó Binimelis per la Federació de les Illes Balears i Pitiüses d'Esquerra Republicana; Gabriel Huguet Ballester per Entesa per Mallorca; Josep Suárez Roa per Els Verds de Menorca. Tots ells es reconeixen mútuament la representació amb la qual compareixen, així com la capacitat general per obligar-se i l'específica per a aquest cas. Les persones i les organitzacions que representam som conscients de la necessitat, més peremptòria que mai, que veus nacionalistes de les Illes Balears  siguin presents al Congrés del Diputats. L’espoli fiscal que no deixa de patir el nostre país (i que repercuteix negativament en el benestar dels ciutadans), la precària situació de la nostra llengua, el migrat avanç que suposà la reforma estatutària, les inversions deficitàries per part de l’Estat, i a sobre el constant menyspreu dels grans partits estatalistes respecte aquestes problemàtiques, fan més necessari que mai obtenir una representació de caire nacional al Congrés dels Diputats. En aquest moment, cabdal per al poble de les Illes Balears, quan es senten veus que preconitzen el tancament a la baixa del procés autonòmic i l’hostilitat cap als postulats de recobrament nacional és creixent, cal que les formacions polítiques i les persones compromeses amb un projecte de país facin un esforç de superació d’antigues rivalitats, obviïn els legítims interessos de partit tot supeditant-los a l’interès de la ciutadania.  L’objectiu de la construcció nacional ha de convocar  a totes les formacions polítiques, col·lectius i persones que hi vulguin participar. Tots aquells que es sentin cridats a participar en aquest procés hi tenen cabuda. Hem de superar el passat per signar el futur.  Per tot això, davant les properes eleccions a les Corts espanyoles, les forces polítiques sotasignants impulsam una plataforma electoral que vol esdevenir un tercer pol, que trenqui la tendència al bipartidisme PP-PSOE. Aquest bipartidisme del nacionalisme espanyol és una greu amenaça, no només per a la nostra pervivència com a poble, sinó també per al desenvolupament econòmic sostenible, per a la protecció del territori, per a la cohesió i la justícia socials, i per a la continuïtat de la nostra llengua i la nostra cultura i la seva generalització com a vehicle d’integració i de cohesió social.    La constitució d'aquesta plataforma vol ser una aposta per l'esperança, feta des de l'esperit de col·laboració entre organitzacions i persones procedents de cultures polítiques diverses, però que miren cap a un horitzó comú: construir unes Illes Balears més lliures, més democràtiques, més sostenibles i amb una ciutadania més plena.   

 

 (Segueix)

Posted in General. Comentaris: (83). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

PROPOSTA DE COALICIO PER LES ELECCIONS GENERALS

bielbarcelo | 08 Gener, 2008 09:43

El passat mes de novembre la Federació de PSM-Entesa Nacionalista (PSM de Mallorca i de Menorca i Entesa Nacionalista d'Eivissa) decidia explorar les possibilitats de fer una coalició ampla de forces nacionalistes i progressistes amb l'objectiu d'aconseguir una veu pròpia de les illes Balears al Congrés de Diputats. Després de moltes reunions i contactes la nostra proposta de fer una coalició sense sigles de partits, encapçalada per l'actual senador Pere Sampol, amb un pes específic de les forces de les distintes illes i oberta a la incorporació d'altres partits, ha estat acceptada per UM, Esquerra i Entesa. Esquerra Unida que ha tengut sempre la porta oberta en aquesta coalició, ha optat per una altra via, en una decisió que respectam, però que implicarà anar per separat en aquestes eleccions. En tot cas, la intenció del PSM és mantenir els acords del Bloc a les institucions. Recordem que el Bloc es va configurar com una coalició preelectoral per les passades eleccions autonòmiques i municipals amb l'objectiu d'aconseguir el canvi polític a Mallorca i a les Balears, objectiu que es va aconseguir. L'objectiu ara és una altra: aconseguir una veu nacionalista a Madrid.

Aquesta proposta de l'executiva d'ahir ara ha d'esser debatuda i analitzada pel Consell Polític del PSM el pròxim dijous.

Posted in General. Comentaris: (272). Retroenllaços:(1). Enllaç permanent